Πρόγραμμα Ι

Ψηφιακά εργαλεία ΜΜΕ

Σκοπός του Προγράμματος «ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΜΕ» είναι η ενίσχυση της ψηφιακής ωριμότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της χώρας που δραστηριοποιούνται σε ένα ευρύ φάσμα κλάδων της οικονομίας.
Μέσω του Προγράμματος, οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις μπορούν να ενισχυθούν προκειμένου να: εκσυγχρονίσουν την παραγωγική, εμπορική και διοικητική τους λειτουργία, αναβαθμίσουν τον τρόπο επικοινωνίας και συνεργασίας και να εισάγουν νέες μορφές υβριδικής εργασίας (hybrid workplace), ψηφιοποιήσουν τις ηλεκτρονικές συναλλαγές με πελάτες και συνεργάτες, περιλαμβανομένου και του ηλεκτρονικού εμπορίου, αυξήσουν το επίπεδο ασφάλειας και εμπιστοσύνης στις ηλεκτρονικές συναλλαγές, μέσω της αξιοποίησης νέων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών.

macbook 2
Group10
Group9
Group7
Group8 2
ΑΓΟΡΑ επιδοτούμενων ψηφιακών λύσεων

Ποια είναι η διαδικασία

Η διαδικασία αγοράς επιδοτούμενων λύσεων συνοπτικά ακολουθούν τα εξής βήματα:

Λήψη επιταγής (voucher)

Με την έκδοση της απόφασης, οι δικαιούχοι ενημερώνονται μέσω ηλεκτρονικής επικοινωνίας και εκδίδεται η επιταγή (voucher).

 

Επιλογή προϊόντων & προμηθευτή

Μετά τη λήψη του voucher, γίνεται η επιλογή των προϊόντων/υπηρεσιών και των προμηθευτών.

Παραγγελία προϊόντων & εξόφληση

Παραγγελία προϊόντων/υπηρεσιών – Δέσμευση vouchers

Εξόφληση προϊόντων/υπηρεσιών – Εξαργύρωση vouchers

ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟς

ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Greece 2.0 NextGeneration gr 1